Nieuws

Wet uitwerking Autobrief II aangenomen
wijzigingen autobelastingen 2017-2020

Nieuwsbericht | juli 2016

Het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II is op 5 juli 2016 door de Eerste Kamer aangenomen. De wet treedt 1 januari 2017 in werking. Het wetsvoorstel is een uitwerking van de Autobrief II en bevat beleid over de autobelastingen van 2017 tot en met 2020.
Het wetsvoorstel staat op lijst van spoedeisende wetsvoorstellen 2016 met de volgende motivering:

Deze wet bevat de uitwerking van het fiscale beleid met betrekking tot de autobelastingen voor de periode 20172020. Om de autobranche maar ook de Belastingdienst voldoende tijd te geven zich voor te bereiden op de wijzigingen moet het wetsvoorstel uiterlijk 1 juli 2016 in het Staatsblad te staan.

Het wetsvoorstel is op 14 juli 2016 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt 1 juli 2017 in werking.

Behandeling Wet uitwerking Autobrief II
Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitwerking Autobrief II in de Eerste Kamer op 28 juni 2016 zei staatssecretaris Wiebes van Financiën onder meer het volgende:

Ingrijpen in autobelastingen is zoiets als een aardverschuiving veroorzaken. Het woord “auto” in één zin met het woord “belastingen” zorgt al voor een enorme hoeveelheid opwinding.

Als je bij de puur elektrische auto’s plug-ins minder stimuleert dan eerst gedacht, worden dat er natuurlijk minder. Er komen echter meer volelektrische auto’s. Uiteindelijk is de verwachting dat er ongeveer een verdubbeling zal plaatsvinden van elektrisch gereden kilometers. Uiteindelijk zijn we uit op de kilometers en niet op de auto’s.

Gezien het verschil met de rest van het wagenpark, bijvoorbeeld in bijtelling, maar ook in mrb, denk ik dat het aandeel puur elektrische auto’s enorm zal groeien.

Er zijn ten aanzien van autobelastingen meer doelen dan alleen klimaat. Het gaat er ook om dat een belangrijke voorziening, te weten automobiliteit, gewoon betaalbaar is voor Nederlanders die niet stinkend rijk zijn. (…) Die betaalbaarheid is ook nagestreefd voor de gewone automobilist, die zich al die gesubsidieerde auto’s niet eens kan veroorloven.

Wiebes gaat in op een toezegging die hij bij het vorige Belastingplan heeft gedaan over het verlaagde tarief voor belasting op laadpalen. Hij wil dit in wetgeving omzetten zodat er op openbare laadpalen sprake zal zijn van een verlaagd energiebelastingtarief.

Beleid autobelastingen van 2017 tot 2020 in hoofdlijnen
• Verlaging van de aanschafbelasting personenauto’s en motorrijwielen (bpm)
voor 2020 met in totaal 14,7 procent.
• Verlaging van 2 procent van de motorrijtuigenbelasting (mrb)
voor alle personenvoertuigen.
• Verhoging van de mrb voor vervuilende dieselpersonenvoertuigen en dieselbestelauto’s vanaf 1 januari 2019.
• Vermindering van het aantal bijtellingscategorieën van 4 naar 2.
• Verlaging van het algemene bijtellingspercentage van 25 naar 22.
• Versterking van de fiscale stimulering van vol elektrische auto’s.

Veranderingen autobelastingen
Bijtelling naar 22%
De bijtelling voor alle leaseauto's gaat geleidelijk naar 22%. Alleen volledig elektrische auto's krijgen een extra stimulans door een bijtelling van 4%.

Bijtelling leaseauto's vanaf 2016 tot en met 2020

Jaar
% bijtelling
0 gram/km
% bijtelling
1-50 gram/km
% bijtelling
51-106 gram/km
% bijtelling
> 106 gram/km
2016 4% 15% 21% 25%
2017 4% 22% 22% 22%
2018 4% 22% 22% 22%
2019 4% 22% 22% 22%
2020 4% 22% 22% 22%


Bijtelling vanaf 2017
Voor een nieuwe auto met een CO2-uitstoot van 106 gr/km of meer gaat het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Dit geldt voor auto’s die een datum van eerste toelating op de weg hebben vanaf 1 januari 2017.
Voor zeer zuinige auto’s blijft de verlaagde bijtelling gelden. Namelijk voor een periode van 60 maanden na de maand waarin de auto voor het eerst te naam is gesteld in het kentekenregister.

Plug-in hybrides
Plug-in hybride auto’s passen niet meer binnen het kabinetsbeleid om zeer zuinig rijden fiscaal te stimuleren. Het beleid is namelijk ingehaald door de techniek. Deze auto’s rijden een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch dan verwacht. Daarom wil het kabinet de belastingvoordelen voor plug-ins de komende jaren afbouwen.
Vanaf 2017 gaat voor nieuwe plug-ins het algemene bijtellingspercentage van 22 gelden. Deze auto’s profiteren tot en met 2020 nog wel van een half tarief in de mrb. Zo is het voor particulieren aantrekkelijker om een tweedehands plug-in hybride auto te kopen.”Autobrief: bijtelling naar 22 procent”

Nieuwsbericht | juni 2015

De bijtelling gaat vanaf 2017 naar 22 procent, met uitzondering van volledig elektrische auto’s die 4 procent gaan betalen. De bpm wordt met 12 procent afgebouwd, de mrb gaat 2 procent omlaag.

Dat melden diverse media, waaronder RTL Nieuws en de Telegraaf vanavond. Coalitiepartijen VVD en PvdA zouden het eens zijn over de plannen voor de periode 2017-2020. De Autobrief van staatssecretatirs Eric Wiebes wordt binnenkort in de ministerraad behandeld. Daarna gaat hij naar de Tweede Kamer.

De lage bijtelling voor volledig elektrische auto’s zou alleen gelden over de eerste 50 duizend euro van de catalogusprijs, meldt De Telegraaf. Het resterende bedrag valt onder de reguliere bijtelling van 22 procent. Volgend jaar zijn er nog vier schijven.

Half miljard euro
De bijtellingregels hebben vooral gevolgen voor de plugin-hybrides. Diverse partijen vonden de stimulering van deze categorie ook onterecht omdat de auto’s meer aan een tankslang dan aan een stekker zouden hangen. De Rekenkamer becijferde onlangs dat de overheid door de stimulering van deze categorie een half miljard euro misloopt.

Ook de doelstelling om in 2020 200 duizend elektrische voertuigen op de weg te hebben zou zijn geschrapt.

Verder wordt de mrb vanaf 2017 met 2 procent verlaagd (EV’s zouden worden vrijgesteld) en de bpm met 12 procent afgebouwd. Over een afschaffing van de bpm wordt niet gesproken. Waarschijnlijk ter opluchting van de leasemaatschappijen: met een volledige afschaffing van de bpm keldert de restwaarde van de huidige leasevloot.

Oude diesels worden meer belast. Hoe, dat is nog niet duidelijk.

Bovag-RAI: nog geen commentaar
Het Collectief van Belangenverenigingen, waaronder Bovag en RAI, presenteerde onlangs een voorstel aan het Kabinet en de Tweede Kamer met een bijtellingtarief van 20 of 21 en een bijzonder tarief voor EV's van 7 procent. Paul de Waal van Bovag zegt nog geen uitspraak te kunnen doen over de plannen die nu in de Autobrief zouden staan. ”Het zijn flarden van het totale pakket. Pas als we het hele plaatje compleet hebben, kunnen we met een reactie komen”, aldus de Bovag-woordvoerder.Staatssecretaris Wiebes maakt autobelastingen
voor tussenjaar 2016 bekend

Nieuwsbericht | oktober 2014

Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën heeft vandaag een nota van wijziging op het Belastingplan 2015 naar de Tweede Kamer gestuurd. Daarin staan de veranderingen in de autobelastingen voor 2016.

De Tweede Kamer heeft tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen aangegeven, de vereenvoudiging van de autobelastingen te willen betrekken bij de herziening van het belastingstelsel. Dat betekent dat de Autobrief 2.0 niet eerder dan 1 januari 2017 in werking zal treden. Enkele fiscaal gunstige maatregelen voor (zeer) zuinige auto’s eindigen echter automatisch met ingang van 1 januari 2016. Dat maakt 2016 tot een tussenjaar waarvoor enkele wijzigingen in de autobelastingen noodzakelijk zijn.
Met ingang van 2016 loopt de vrijstelling in de motorrijtuigenbelasting (MRB) voor (semi)elektrische auto’s af. Ook verdwijnen de bijtellingscategorieën van 4 en 7%. Leaseauto’s in deze categorieën zouden per 2016 in de 14%-bijtellingscategorie vallen.
Staatssecretaris Wiebes introduceert voor het tussenjaar 2016 een halftarief in de MRB voor (semi)elektrische auto’s met een CO2-uitstoot van maximaal 50 gram. Hierdoor worden deze auto’s ook in 2016 fiscaal gestimuleerd. De bestaande gewichtscorrectie van 125 kilo voor alle hybride en (semi)elektrische auto’s blijft gehandhaafd.
Daarnaast handhaaft de staatssecretaris de 7%-bijtellingscategorie. Deze categorie zal in 2016 gelden voor volledig elektrische auto’s. In de overige bijtellingscategorieën vinden - mede in het licht van de snelle technologische ontwikkelingen - de volgende wijzigingen plaats:
• De categorie van 14% bijtelling zal gelden voor auto’s met
een CO2-uitstoot van 1 t/m 50 gram.
• In de categorie van 20% bijtelling vallen auto’s met
een CO2-uitstoot van 51 t/m 79 gram.
• De categorie van 25% bijtelling zal gelden voor auto’s met
een CO2-uitstoot van 80 gram of meer.

Hierbij geldt dat leasecontracten die voor 1 januari 2016 zijn aangegaan, onder het huidige bijtellingsregime blijven vallen. Lopende leasecontracten worden gerespecteerd met een maximum van 60 maanden.
De aanpassingen voor 2016 zijn enerzijds nodig omdat de snelle technologische ontwikkelingen op het terrein van CO2-uitstoot een aanscherping van de normen vereisen om de belastinginkomsten op niveau te houden en verdere marktverstoring te voorkomen. Anderzijds moeten de autobelastingen ook in 2016 een bijdrage leveren aan het SER-akkoord voor duurzame groei en de ambitie om in 2020 200.000 (semi) elektrische auto’s in het wagenpark te hebben.
De wijzigingen in de autobelastingen voor 2016 zijn budgetneutraal.Wiebes neemt voorstel branche over


Nieuwsbericht | november 2014

Staatssecretaris Wiebes neemt het alternatieve bijtellingplan, dat aangedragen is door een coalitie van branche- en milieuorganisaties, over. Dat blijkt uit een brief die Wiebes naar de Kamer heeft gestuurd.

Bovag, RAI Vereniging en VNA hebben in samenwerking met een aantal maatschappelijke organisaties – VNO-NCW, MKB Nederland, ANWB, Natuur & Mileu en Milieudefensie - een alternatief plan uitgewerkt. Wiebes zei al meteen het een goed plan te vinden.
De behandeling van het voorstel voor de autobelastingen in 2016 is uitgesteld tot woensdag. De Tweede Kamer heeft meer tijd nodig om het nieuwe voorstel van staatssecretaris Eric Wiebes te behandelen.
Na het weekend moet moet het plan door de Kamer worden aangenomen.
VNA: prima resultaat
De branchevereniging voor de leasesector VNA was een van de partijen die aan de wieg stonden van het alternatieve bijtellingplan. Renate Hemerik, directeur van de VNA, is blij met de ontwikkeling. “Wij menen dat de belangen voor de ondernemers, zakelijk rijders en de automotive branche in dit breed gedragen plan goed tot z’n recht komt. Een prima lobbyresultaat, zeker als je weet hoe klein de marges waren waarbinnen de oplossingen gezocht moesten worden.”
VAvdZ: niet zo snel
De Vereniging Auto van de Zaak is minder blij met het voorstel van de brancheverenigingen en heeft een open brief gestuurd naar de Kamerleden met zijn standpunt. "Wij zijn bezorgd dat Staatssecretaris Wiebes te snel het voorstel van de brancheorganisaties heeft omarmd als zijn eigen plan", schrijft VAvdZ-directeur Sandra Molenaar in de brief. "Het lukraak wijzigen van categorieën lijkt ons, zeker als deze alleen van toepassing zijn op de zakelijke auto’s die in 2016 in het verkeer worden gebracht, onnodig verwarrend voor zakelijke rijders, werkgevers en de mobiliteitsbranche."
De VAvdZ pleit voor de invoering van een gestaffelde bijtelling: betalen per gereden privékilometer.

Lease Consult: het roer om
Ook adviseur Roel Hindriks van Lease Consult opteert voor een geheel andere benadering van de belasting van de auto van de zaak. Zo stelt hij de invoering van drie vaste, lage bijtellingspercentages voor: 10, 14 en 18 procent voor respectievelijk EV's, plug-in hybrides en conventionele auto's.